Wat is osteopathie?

Een osteopaat gaat op zoek naar bewegingsbeperkingen in het menselijk lichaam. Want in de osteopathie wordt gesteld dat bewegingsbeperkingen in het lichaam functiestoornissen geven en bijgevolg klachten kunnen veroorzaken. Het begrip bewegingsbeperking kan heel ruim opgevat worden. Zo kunnen bewegingsbeperkingen voorkomen in het bewegingsstelsel (vb. een blokkade van een gewricht), maar ook in het organenstelsel (vb. een verkleving van de dikke darm) of in en rond het centraal zenuwstelsel (vb. in de schedel door een geboortetrauma). In alle gevallen zal er een functieverlies optreden, waardoor er klachten kunnen ontstaan.

Een osteopaat werkt volgens de holistische visie en kijkt naar het hele lichaam van de patiënt om op die manier alle mogelijke invloeden op de klacht te ontdekken. De osteopaat gaat hierbij op zoek naar de oorzaak van de klacht. Zo kunnen rugklachten het gevolg zijn van een lokale blokkade van een wervel, maar ook van een foutieve positie van de voet of van een verkleving in de buik.

Welke klachten worden frequent behandeld door een osteopaat?

De osteopaat behandelt functionele klachten zoals

  • rugpijn
  • hoofdpijn/migraine
  • slechte darmwerking
  • posttraumatische aandoeningen (whiplash,..)
  • huilbaby's
  • terugkerende (sport)blessures
  • burnoutklachten
  • zwangerschapsklachten
  • ...

Eerste consult

Een eerste bezoek bij de osteopaat bestaat uit een uitgebreid intakegesprek, een klinisch onderzoek en een eerste behandeling.

Aangezien bewegingsbeperkingen in het menselijk lichaam al lange tijd aanwezig kunnen zijn (sommige blokkades gaan terug naar de geboorte) zal de osteopaat zich tijdens een vraaggesprek een idee willen vormen over de medische voorgeschiedenis. Heel wat bewegingsbeperkingen ontstaan posttraumatisch (na een trauma of ongeval). Heel vaak begint ons leven al met een trauma (geboortetrauma) en zijn er in de volgende jaren verschillende trauma’s die een invloed kunnen (blijven) hebben op het optimaal functioneren van ons lichaam.

Vervolgens wordt het lichaam onderzocht op bewegingsbeperkingen. Hierbij ligt of zit de patiënt (in ondergoed) op de behandelbank. Na afloop van het onderzoek zal de osteopaat zijn bevindingen samenvatten en kenbaar maken of osteopathische behandeling al dan niet kan helpen. Het onderzoek en behandeling wordt door de osteopaat met de handen uitgevoerd; er wordt geen apparatuur gebruikt. Sommige manuele technieken kunnen vrij direct en stevig zijn, andere zijn eerder zacht en ontspannend, afhankelijk van de aard van de bewegingsbeperking en de lichaamstoestand van de patiënt. Een osteopaat is opgeleid om ernstige medische afwijkingen, die verder specialistisch onderzoek of behandeling vereisen, uit te sluiten en indien nodig met de huisarts te overleggen. Afhankelijk van de klacht kan een tweede consult snel (binnen 1 week) of enkele weken later volgen. Een osteopaat stimuleert het zelfgenezend vermogen van de patiënt. De patiënt geneest m.a.w. zichzelf, de osteopaat geeft enkel een zet in de juiste richting.

Resultaten

Doorgaans mag je er vanuit gaan dat je merkbaar verbetering van je klacht kan merken binnen de drie behandelingen. Dit is opnieuw afhankelijk van de aard en de duur van de klacht. Je kan stellen dat indien je geen duidelijke verbetering van je klacht hebt na een drietal behandelingen, het niet echt zin heeft nog verdere behandelingen te ondergaan. Je osteopaat zal dan, al dan niet na overleg met je huisarts, eventueel een andere behandelingsstrategie voorstellen.

Baby's en kinderen

De laatste jaren merken wij dat steeds meer ouders met baby’s en kinderen naar onze praktijk toekomen. Heel vaak komen zij ons met eerder onbegrepen en nogal snel weggewuifde klachten consulteren, zoals stramme motoriek, bedwateren, dyslexie, gedragsproblemen, reflux, voorkeursliggingen, schedelvormafwijkingen, e.d.

Ook hier gaat de osteopaat in eerste instantie op zoek naar bewegingsbeperkingen, die een invloed kunnen hebben op het functioneren en op de ontwikkeling van het kind. Bij baby’s is dit vaak toe te schrijven aan een geboortetrauma of intra-uteriene (in de baarmoeder) posities. Bij pasgeborenen is de schedel nog een bijzonder beweeglijke structuur die uit verschillende botstukken bestaat. Tijdens de geboorte wordt er een grote druk uitgeoefend op deze botten en kunnen er bewegingsproblemen ontstaan tussen deze botstukken onderling. Een goede beweeglijkheid van de schedel is uitermate belangrijk voor het verder groeien en ontwikkelen van de hersenen en de zenuwen die van en naar de hersenen lopen. Heel vaak zien wij dat (voornamelijk na heel snelle of langdurige bevallingen) een onevenwicht ontstaat in de schedelstructuur. Het is dan ook niet toevallig dat de problematiek die we bij baby’s en jonge kinderen in de praktijk zien heel vaak neurologisch (door het zenuwstelsel) wordt gestuurd. Wanneer de osteopaat de beweeglijkheid in de schedel (met zachte technieken) herstelt, zien we heel vaak een vermindering van bovengenoemde symptomen.

Niet alleen in de schedel, maar ook op andere plaatsen in het lichaam kunnen kinderen bewegingsbeperkingen hebben die hun verdere ontwikkeling kunnen beïnvloeden.

De leeftijd waarop een kind behandeld wordt speelt een belangrijke rol in het slagen en in de frequentie van de behandeling. Hoe jonger het kind in de praktijk komt, hoe minder het doorgaans moet behandeld worden en hoe sneller we resultaat hebben. Baby’s van amper enkele dagen oud zijn bijgevolg geen uitzondering in de praktijk. Meer nog, hoe eerder het kind behandeld wordt, hoe sneller het positieve effect op zijn of haar verdere ontwikkeling en hoe minder kans het loopt om verdere ontwikkelingsproblemen te vormen.

Lees ook: Osteopathische behandeling plagiocefalie (F. Zweedijk en W. Bekaert)

Zwangerschap

Het zou één van de mooiste en meest intense momenten uit je leven moeten zijn, maar een zwangerschap kan ook veel klachten met zich meebrengen. Sommige vrouwen beleven de zaligste tijd van hun leven, voor anderen is het een ware nachtmerrie. Heel veel klachten worden van de hand gedaan als “het hoort erbij”. Tijdens een zwangerschap moet het lichaam van de vrouw kunnen aanpassen aan de veranderingen in statiek en gewicht. Zo staat de beweeglijkheid en de stand van het bekken primair om klachten te voorkomen. Een osteopaat kan onderzoeken of de stand van je bekken goed is en of je bekkengewrichten goed bewegen. Dit is niet alleen belangrijk om klachten te verminderen tijdens de zwangerschap, maar dit kan het indalen van het kindje vergemakkelijken en kan complicaties tijdens de bevalling verminderen. Ook klachten in de bovenrug en de nek kunnen het gevolg zijn van het feit dat je lichaam niet in de mogelijkheid is om aan te passen op de veranderingen tijdens je zwangerschap. Een osteopathische behandeling houdt geen enkel gevaar in voor het ongeboren kind. Consultaties gebeuren al dan niet in samenspraak met de verloskundigen.

Lees ook: Osteopathische behandeling van de zwangere vrouw (W. Bekaert en F. Zweedijk)